Payday Loans
Company Logo

Vastavalt Tartu munitsipaallasteaedade juhtide 9. detsembri 2020 koosolekul uuendatud kokkuleppele Covid-19 leviku tingimustes lasteaiateenuse järjepidevuse tagamiseks huviringe 2020-2021 teisel poolaastal ei toimu.