Payday Loans
Company Logo

Lasteaiatasu koosneb lapse kohatasust ja toidurahast.

 

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 15 % eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammäärast.

Alates 01.01.2019 oli kuutasu alammäär 540 €, seega lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks kuus (aastaringselt) ühe lapse kohta on alates 01.01.2020. a 81 €.

 

2021. aasta kohatasu arvutamisel võetakse aluseks 14 % eelmise kalendriaasta miinimumpalgast ja täisosa täpsus. 2020. aastal on kuutasu alammäär 584 €, seega kohatasu suuruseks kuus (aastaringselt) ühe lapse kohta on 2021. aastal 81 €.

 

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:

1) 100% vanuselt noorima lapse eest;

2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;

3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

 

Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

 

Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

 

Täpsemalt saab lugeda siit: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2016063000115

 

Toidupäeva maksumus Tartu Lasteaias Ploomike on  1.40 €, millest hommikusöögi maksumus on 0,35 €, lõunasöök 0,70 € ja õhtuoode 0,35 €. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

 

Kui lapsevanem otsustab loobuda lapse mõnest toidukorrast, teeb ta sellekohase avalduse direktorile vähemalt seitsme päevase etteteatamise tähtajaga.

 

Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.