Payday Loans
Company Logo


 

Tartu Lasteaed Ploomike on Tartu linna hallatav munitsipaallasteasutus. Lasteaias on alates 2017. aasta 1. augustist üks sobitusrühm (Sipelgate rühm) ning kolm liitrühma 1,5-7aastaste lastega: Liblikate, Mesimummide ja Lepatriinude rühmad.

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub eesti keeles.

 

2019/2020 õppeaasta teemaks on: Looduskeskkond kui väärtus - selle tundmaõppimine ja hoidmine.

Eesmärgiks: Laps omandab eakohased oskused loodust tundma ja hoidma õppides.

Tartu Lasteaia Ploomike moto on: 
Õppides südamega mõtlema ning üksmeelselt tegutsema, loome lastele parema ja ilusama lapsepõlve. 

Tartu Lasteaia Ploomike visioon on:

Tartu Lasteaed Ploomike on lasteaed, kus lapsed tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

 

Tartu Lasteaia Ploomike missioon on:

Loome lapsele turvalise ja harmoonilise kasvukeskkonna, väärtustades tervislikke eluviise, loovust ja hoolivust ning toetades koostöös peredega lapse igakülgset arengut.

 

Lasteaia eripäraks on:

 • waldorfpedagoogiliste elementide- ja "Kiusamisest vabaks" metoodika kasutamine;
 • tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuulumine.


Tartu Lasteaed Ploomike väärtused on: 

 • oleme ausad ja hindame koostööd kõigi osapoolte vahel;
 • oleme sõbralikud ja sallivad erinevuste suhtes;
 • oleme töökad ja õpime uusi teadmisi;
 • oleme vastutus- ja otsustusvõimelised;
 • oleme tänulikud;
 • väärtustame ja hoiame waldorfpedagoogikat ning eesti kultuuritraditsioone.

 

Meie nädalarütmi tegevused on:

 • esmaspäev - maalimine,
 • teisipäev - voolimine,
 • kolmapäev - meisterdamine,
 • neljapäev - kriidimaal,
 • reede - küpsetamine.